GMINA
MIEJSCE PIASTOWE

Załatw sprawę w urzędzie


Szanowni Państwo!

W trosce o naszych Mieszkańców przygotowaliśmy Karty usług, które mają dostarczyć podstawowych informacji o usługach świadczonych w naszym Urzędzie. Mają one umożliwić właściwe przygotowanie się do załatwienia sprawy jak równiez skrócić do minimum czas jej realizacji.

Karty usług zawierają takie informacje jak: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, numer pokoju, w którym można załatwć daną sprawę, czas realizacji sprawy, a także tryb odwoławczy. Karty usług oprócz wersji multimedialnej udostępnione są również w wersji papierowej na terenie Urządu Gminy Miejsce Piastowe.

Aby zobaczyć kartę usługi, należy poniżej wybrać sprawę której dotyczy.


Cmentarze komunalne

ZGK/1 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac związanych z chowaniem zmarłych

ZGK/2 Zezwolenie na prowadzenie prac budowlanych

ZGK/3 Zezwolenie na likwidację nagrobka


Działalność gospodarcza

OA/7 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidenci i Informacji o Działalności Gospodarczej

OA/8 Wydawanie zaświadczeń dotyczących własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz poszukiwanych przedsiębiorców

OA/9 Zawieszenie, wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

OA/10 Wykreślenie z wpisu Ewidencji Działalności Gospodarczej


Ewidencja ludności – w aktualizacji


Gospodarka komunalna

GP/12 Podział nieruchomości

GP/13 Rozgraniczenie nieruchmości

GP/14 Numeracja porządkowa nieruchomości


Najem lokali

GP/6 Najem lokalu użytkowego

GP/7 Najem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy


Ochrona środowiska

GP/1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek

GP/2 Udzielenie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

GP/3 Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie pas rasy uznanej za agresywną

GP/4 Udzielenie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

GP/17 Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu

Odpady komunalne


Podatki i opłaty

FP/1 Przyjmowanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Podatek od nieruchomości – druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

Podatek od nieruchomości – druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 

Podatek rolny  – druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

Podatek rolny – druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

FP/2 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

FP/3 Odroczenie terminu płatności

FP/4 Umorzenie w spłacie zobowiązań podatkowych

FP/5 Realizacja i zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

FP/6 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach


Urząd Stanu Cywilnego – w aktualizacji


Wycinka drzew

GP/5 Zgłoszenie usunięcia drzew lub krzewów z terenów nieleśnych


Zagospodarowanie przestrzenne

GP/8 Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

GP/9 Zaświadczenie o położeniu działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

GP/10 Zaświadczenie w sprawie zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

GP/11 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy i zagospodarowania terenu


Zezwolenia na alkohol

OA/11 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

OA/12 Zezwolenie (jednorazowe) na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży

OA/13 Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz Wydarzenia

P pon.

W wt.

Ś śr.

C czw

P pt.

S sob.

N niedz.

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

0 wydarzenia,

Fotorelacje

Video

Dane kontaktowe

Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe
woj. podkarpackie
tel.: 13 43 530 12; 13 43 097 75
fax: 13 43 097 99
email: gmina@miejscepiastowe.pl

NIP: 684-23-80-130

Konta bankowe:
Rachunek podstawowy
nr 04 1130 1105 0005 2081 7920 0013 Odpady komunalne (śmieci)
nr 84 1130 1105 0005 2081 7920 0028 Podatki
nr 57 1130 1105 0005 2081 7920 0029

Godziny pracy

poniedziałek                  7:00-16:00
wtorek – czwartek           7:00-15:00
piątek                              7:00-14:00

Statystyki


Our Visitor

0 0 1 0 0 1
Users Today : 0
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 17
Users Last 30 days : 34
Users This Month : 30
Users This Year : 283
Total Users : 1001
Dzisiaj :
Views Yesterday : 1
Views Last 7 days : 19
Views Last 30 days : 39
Views This Month : 33
Views This Year : 455
Licznik odwiedzin : 3563
Gości on-line : 0
Your IP Address : 34.239.151.124
Server Time : 2024-06-25
Twoje IP : 34.239.151.124

Newsletter

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.